4-boevaya-druzhina-osvobozhdennykh-uznikov-shliiss-kreposti-i-rabochikh-porokhovogo-zavoda.-fotografiya.-1917-god.

Scroll to top